Projects

FG Studio

(Studio FG)

 

Project Location (Địa điểm):

Santa Ana, CA, U.S.A.

Project Status (Tình trạng):

Design Development (Thiết kế phương )

Gross built area (Tổng diện tích xây dựng): 300 m2

Lead Architects (Kiến trúc sư chủ trì):

Dung Ngo - Phi Nguyen

...more about FG studio

 

Floating Nest

(nhà tổ chim)

 

Project Location (Địa điểm):

Quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Project Status (Tình trạng):

Under Construction, 2020 (đang thi công)

Lead Architects (Kiến trúc sư chủ trì):

Dung Ngo - Phi Nguyen

Photo credit (Ảnh):  Quang Dam

...more about floating nest

Lantern House

(nhà đèn lồng)

 

Project Location (Địa điểm):

Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Project Status (Tình trạng):

Built, 2018 (đã hoàn thiện)

Gross built area (Tổng diện tích xây dựng): 234 m2

Lead Architects (Kiến trúc sư chủ trì):

Dung Ngo - Phi Nguyen

Photo credit (Ảnh):  Han Deo

...more about lantern house

 

 

U House

(nhà chữ U)

 

Project Location (Địa điểm):

Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Project Status (Tình trạng):

Built, 2018 (đã hoàn thiện)

Gross built area (Tổng diện tích xây dựng): 396 m2

Lead Architects (Kiến trúc sư chủ trì):

Dung Ngo - Phi Nguyen

Photo credit (Ảnh):  Han Deo

...more about U house

Lotus House (CC 62)

Project Location (Địa điểm):

Quận 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Project Status (Tình trạng):

Under Construction (đang thi công)

Gross built area (Tổng diện tích xây dựng): 160 m2

Lead Architects (Kiến trúc sư chủ trì):

Ngô Quốc Dũng - Nguyễn Yến Phi

Photo credit (Ảnh):  Han Deo

...more about Lotus House

Triangle Studio

(Studio Tam Giác)

 

Project Location (Địa điểm):

Quận 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

Project Status (Tình trạng):

Schematic Design (Thiết kế ý tưởng)

Gross built area (Tổng diện tích xây dựng): 250 m2

Lead Architects (Kiến trúc sư chủ trì):

Dung Ngo - Phi Nguyen

...more about triangle studio

 

AUM Beer Club

(Quán bia AUM)

 

Project Location (Địa điểm):

Garden Grove, CA, U.S.A.

Project Status (Tình trạng):

Under Construction (Đang thi công)

Gross built area (Tổng diện tích xây dựng): 300 m2

Lead Architects (Kiến trúc sư chủ trì):

Dung Ngo - Phi Nguyen

...more about AUM beer club

 

AA House

(Nhà AA)

 

Project Location (Địa điểm):

Quận 9, Ho Chi Minh City, Vietnam

Project Status (Tình trạng):

Construction Documentation (Bản vẽ khai triển để thi công)

Gross built area (Tổng diện tích xây dựng):  450 m2

Lead Architects (Kiến trúc sư chủ trì):

Dung Ngo - Phi Nguyen

...more about AA house

 

HR resort

(resort HR)

 

Project Location (Địa điểm):

Vietnam

Project Status (Tình trạng):

Master Plan and Schematic Design (Mặt bằng tổng thể và Thiết kế ý tưởng kiến trúc)

Gross built area (Tổng diện tích xây dựng):  

Lead Architects (Kiến trúc sư chủ trì):

Dung Ngo - Phi Nguyen

...more about HR resort